Door toenemend online concurrentie en veranderd consumentengedrag wordt de fysieke winkel steeds minder bezocht, met faillissementen en leegstand tot gevolg. Om het tij te keren willen winkeliers meer kennis opdoen over de mogelijkheden die innovatieve technologie hen biedt om meer winkelbezoekers aan te trekken.


Nieuwe technologieën
In de gesprekken die het Store Innovation Lab voerde is gebleken dat zowel de winkeliers als technologiepartijen uit het MKB het meeste verwachten van vier soorten technologie: een mobile loyalty app, interactieve digitale schermen, locatie-specifieke berichten (geofencing) en augmented reality. Over deze innovatieve technologieën willen zij meer kennis op doen.


Onderzoeksproject
Het Store Innovation Lab heeft begin dit jaar groen licht gekregen om te starten met het onderzoeksproject ‘Meer bezoekers naar mijn winkel: Winkelbezoek verhogen met Innovatieve Technologie’. In dit project onderzoeken we het effect van deze vier technologieën bij diverse winkels in de Beethovenstraat en het Hallenkwartier in Amsterdam. Hierbij onderzoeken wij in hoeverre de inzet van de technologieën zullen leiden tot een hoger aantal winkelbezoekers. Het project wordt uitgevoerd door het Store Innovation Lab van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Stad&Co, acht winkeliers en vijf technologiepartijen.

Omzet verhogen
Het project biedt inzichten in de mogelijkheden die innovatieve technologieën bieden om het aantal winkelbezoekers (en daarmee de omzet) te verhogen. De resultaten van het onderzoek zullen via een website worden gedeeld. Op interactieve wijze zal de winkelier worden geholpen om een keuze te maken voor een bepaald soort technologie en geholpen worden in het vinden van een leverancier, zodat winkels en technologiebedrijven elkaar in de toekomst beter kunnen vinden. In september zal het eerste onderzoek naar interactieve digitale schermen van start gaan.

Store Innovation Lab
Het Store Innovation Lab van de Hogeschool van Amsterdam doet onderzoek naar de effecten van innovatieve in-store technologieën op het gedrag van de consument en werkt samen met het Shopping Street Innovation Lab.