Het aanbod is groot en de ontwikkelingen gaan snel op het gebied van technologie
voor retail. De inzet van de innovaties in de winkels blijft echter achter. Gebrek aan
inzicht in de effecten van bijvoorbeeld digitale schermen en virtual reality is een van
de oorzaken daarvan. Technologie redt de winkel?!, de bundeling van
onderzoeksartikelen over de toegevoegde waarde van technologie in de retail,
verschaft die eerste inzichten.

De auteurs zijn de onderzoekers Anne Moes en Tibert Verhagen en de lectoren Harry
van Vliet (Crossmedia) en Jesse Weltevreden (Digital Commerce) van het Store
Innovation Lab van de Hogeschool van Amsterdam. Technologie redt de winkel?! is op
26 juni tijdens Emerce Fashion 2018 gelanceerd.
De artikelen geven onder meer inzicht in hoe consumenten reageren op beacons
(zenders), virtuele spiegels, interactieve producttafels in de winkel en innovaties die
gebruikmaken van eerdergenoemde digitale schermen en virtual reality.
‘Implementatie blijft achter bij ontwikkeling technologieën’

Daarnaast besteedt de publicatie aandacht aan de algehele waarde van technologie
voor de winkel, retailinnovatie en winkelen via meerdere kanalen (omnichannel
retailing). Onderzoeker en medeauteur Anne Moes stelt over het algemeen dat
ondanks een groot aanbod retailtechnologie de implementatie ervan achterblijft.
Moes: “Er is veel mogelijk. De zichtbaarheid van de innovaties in het dagelijks
winkellandschap is echter minder groot. Een drempel vormt dat de meerwaarde voor
retailer en klant nog niet duidelijk is. Daarnaast is het bij technologie zo dat het
allemaal direct vlekkeloos moet werken, anders haken mensen af.”

Technologie kán de winkel redden
Volgens Moes valt een hoop te winnen met stukje bij beetje ontrafelen welke
technologieën, onder welke omstandigheden, de retailers in de praktijk kunnen
helpen. Het vraagteken in Technologie redt de winkel?! staat er niet voor niets, omdat
technologie de winkel kán helpen. Het effect van de innovaties is afhankelijk van het
gekozen doel en op welke manier het middel wordt ingezet. Technologie is een van de
mogelijke middelen.”
Daarnaast speelt content een belangrijke rol. “Het effect van een innovatie is altijd een
samenspel tussen de technologie en de inhoud die wordt aangeboden. Wat laat je
zien? En wat werkt wel en niet daarbij.”

Voorspellende waarde voor nieuwe retailtechnologie
Momenteel is augmented reality ‘hot’. “Je kan alleen niet stellen dat deze technologie
al door veel winkels wordt gebruikt,” aldus onderzoeker Tibert Verhagen.
onderzoeker verwacht echter richting de toekomst een duidelijke groei, met name
omdat deze technologie winkelbezoekers in staat stelt om een groot aantal
productvarianten snel te kunnen ervaren zonder dat deze producten daadwerkelijk in
de winkel aanwezig zijn. Dit biedt ook voor winkels met een klein vloeroppervlak
nieuwe mogelijkheden.
De technologieën ontwikkelen zich snel. Daarom probeert het Store Innovation Lab
het onderzoek te koppelen aan inzichten die op de lange termijn, als een bepaalde
technologie alweer wordt ingehaald door een andere, nog steeds bruikbaar zijn.

Verhagen: “We kijken altijd naar de onderliggende redenen waarom technologie
wordt gebruikt en welke kenmerken van nieuwe technologie voorspellend zijn voor
consumentengedrag. De kennis over de invloed van technologiekenmerken zoals
bijvoorbeeld interactiviteit en entertainmentwaarde is duurzaam. Daarmee kunnen we
de effecten van nieuwe technologie veel beter inschatten”.

Van passant naar klant
Het Store Innovation Lab zet het onderzoek de komende tijd voort met het bekijken
van vier technologieën om het winkelend publiek van de straat de winkel in te krijgen.
De eerste is geofencing: berichten versturen naar mobiele telefoons die zich binnen
een bepaalde straal bevinden en de tweede is een mobile loyalty app.
De andere innovaties zijn gericht op de etalage: interactieve digitale schermen en
augmented reality. Het lab onderzoekt de innovaties en het effect ervan voor de retail
in twee Amsterdamse winkelgebieden: de Beethovenstraat en het Hallenkwartier.

Download hier de publicatie Technologie redt de winkel?!