In virtual reality (VR) laten zien waar en hoe producten gemaakt worden, lijkt een slimme zet voor de ambachtsretailer. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met de Beethovenstraat te Amsterdam, bakkerij BBROOD en Patisseriehuis Huize van Wely sinds 1922.

Kijkje achter de schermen in VR
In april konden klanten en voorbijgangers van BBROOD en Huize van Wely in VR een kijkje achter de schermen nemen. Door middel van een VR-bril konden zij in 3D zien waar en hoe de producten van de twee zaken bereid worden. De producten van deze retailers worden namelijk wel degelijk met de hand bereid, maar op een andere locatie dan hun verkooppunten in de Beethovenstraat. Aangezien dit bij meer ambachtslieden het geval is, wilden onderzoekers Anne Moes en Harry van Vliet van de HvA weten of het meerwaarde zou hebben om klanten in VR te laten zien waar en hoe de producten gemaakt worden. Een deel van de klanten en voorbijgangers hebben die zaterdag daarom een vragenlijst over de VR-ervaring ingevuld. 63% van de ondervraagden is vrouw. De jongste deelnemer was 11 jaar en de oudste 78, de gemiddelde leeftijd bedraagt 46 jaar. De reacties waren bij iedereen overwegend positief.

 

Voordelen van VR voor de ambachtsretailer
Bijna iedereen (ruim 86%) vond het leuk tot heel leuk om via een VR-bril een kijkje achter de schermen te nemen bij één van de twee ambachtelijke retailers. Ook vond maar liefst 63% van de ondervraagden dat de VR-ervaring positief heeft bijgedragen aan de eigen winkelbeleving. Dit alleen al kan een reden zijn om als ambachtsretailer een VR-bril in de winkel te leggen, maar er lijken meer gunstige bijkomstigheden te zijn van het bieden van een VR-ervaring aan de klant.

hbmeo-beethovenstraat-48

Positiever beeld van de winkel
Van de ondervraagden heeft 40% door de VR-ervaring een positiever beeld gekregen over de bakkerij en patisserie. De overige 60% was overwegend enthousiast over de VR-ervaring, maar heeft niet het idee dat de ervaring hun beeld van de winkel heeft beïnvloed. Redenen die gegeven werden door mensen die aangaven dat de ervaring wél heeft geleid tot een positiever beeld, waren onder andere: ‘Met eigen ogen het ambacht zien’, ‘Je ziet dat ze echt zelf bezig zijn met het maken van alles’ en ‘Er wordt hard gewerkt voor het maken van de taarten’.

Aantrekkelijker, leuker en ambachtelijker
Ruim de helft van de ondervraagden geeft verder aan de bakkerij en patisserie na de VR-ervaring aantrekkelijker (61%), leuker (55%) en ambachtelijker (59%) te vinden dan voor de VR-ervaring het geval was. Net iets minder dan de helft (49%) vindt de winkel ook innovatiever door het zien van de VR-beelden en 33% vindt de winkel er hipper door geworden.

Meer kennis over de winkel
De VR-beelden, die niets meer bevatten dan een 360-graden video van de werkplaats waar de bakkers bezig zijn met het maken van broden en taarten, leverden meer dan de helft van de ondervraagden kennis op over de bakkerij en patisserie die ze eerder nog niet hadden. Ook heeft bijna de helft aangegeven dat ze door de VR-ervaring weten dat de producten zelfgemaakt worden. Dit was voor de VR-ervaring dus nog niet voor iedereen duidelijk. Het bieden van een VR-ervaring aan klanten kan er dus aan bijdragen dat ambachtsretailers meer ambachtelijkheid kunnen uitstralen en meer informatie over hun bedrijf kunnen delen met de klant.

Aanbeveling en herhaalbezoek
De bovengenoemde voordelen zijn natuurlijk zeer welkom, maar wat veel retailers voornamelijk willen is dat klanten de winkel vaker zullen aanbevelen en vaker zullen bezoeken. Ongeveer een derde van de ondervraagden geeft aan dat ze door de VR-ervaring de bakkerij en patisserie vaker zullen aanbevelen aan vrienden en familie én dat ze ook zelf vaker langs zullen komen nu ze de VR-ervaring hebben meegemaakt.

Voordelen van VR voor de gehele winkelstraat
Hoewel de voordelen van VR vooral duidelijk aanwezig zijn voor de ambachtsretailer, lijkt ook de winkelstraat waar de ambachtsretailer zich bevindt een beetje mee te kunnen profiteren van de geboden VR-ervaring:

·      Bijna 30% van de ondervraagden gaven aan dat de VR-ervaring hun beeld van de Beethovenstraat positief heeft beïnvloed.
·      Rond de 30% vindt de straat nu ambachtelijker, hipper, innovatiever, leuker en aantrekkelijk dan voor het zien van de VR beelden.
·       Een kwart geeft aan de Beethovenstraat vaker te willen aanbevelen door het zien van de VR beelden en 10% geeft zelfs aan de straat vaker te willen bezoeken door deze ervaring.

VR. Gewoon doen!
Ben je als (ambachts)retailer overtuigd en wil je jouw klant ook een VR-ervaring bieden? Gewoon doen! Het kunnen bieden van een VR-ervaring aan de klant hoeft helemaal niet veel te kosten. Een goedkope VR-bril gaat al vanaf 2,50 euro over de toonbank en een camera waarmee je een 360 graden opname mee kan maken is al te verkrijgen vanaf 40 euro. Ook hoef je niet technisch aangelegd te zijn. Het enige dat nodig is, is een 360 graden video-opname en een VR-bril (de meest simpele bril van karton werkt al prima). Een kleine investering kan mogelijk veel positieve gevolgen met zich meebrengen.

Dit artikel verscheen ook op MarketingTribune.nl